14 Indsigelsesblanket med tro- og loveerklæring
ver 4
Side 1 af 2
Udløbsdato/Expiration date
E-mail:
SMS: Mobilnr.
Brev | Letter
Kortholders navn/Cardholders name
Personnummer/Social Security No.
Adresse/Address
Postnr/Postal code
By/City
Telefon dagtimerne/Daytime phone No.
Kortnummer/Card No.
Kontonummer/Account No.
I prefer to be contacted regarding the dispute as follow:
We need a detailed description of the event in order to be able to handle your dispute.
Du skal anvende denne blanket, hvis du har købt en vare/ydelse, men ikke har modtaget eller fået den leveret.
Du kan først gøre indsigelse efter den forventede leveringsdato - og efter, at du forgæves har kontaktet forretningen.
Du skal indsende din indsigelse hurtigst muligt efter, at du er blevet opmærksom på dit krav.
You can dispute transactions if you have not recieved the goods/service
Indsigelsen vedrører (antal)
The dispute concerns (number of)
transaktioner
transactions
Nordea Card Disputes (1963)
Postboks 850
0900 København C
Jeg har købt en vare/ydelse som ikke er modtaget/leveret
I purchased goods or services which were not received/delivered
14 Indsigelsesblanket med tro- og loveerklæring
ver 4
Nordea Danmark, filial af Nordea Bank Abp, Finland, FO-nr. 2858394-9,
Patent- och registerstyrelsen, CVR-nr. 25992180, København Side 2 af 2 Side 2 af 2
Udløbsdato/Expiration date
DD-MM-ÅÅÅÅ
DD-MM-ÅÅÅÅ
DD-MM-ÅÅÅÅ
Beløb i valuta
(amount/currency)
Beløb i DKK
(amount in DKK)
at løse mellemværendet med forsikringsselskabet/garantifonden, samt hvoraf det fremgår, at forretningen er
konkurs. Vedlæg dokumentation
If the dispute relates to an european bankrupt airline/travel agent, please state how you tried to resolve the dispute with the
bonding authority/insurance scheme, and where it is stated, that the company is bankrupt. Enclose document
Hvilken dato modtag du afvisning fra forsikringsselskabet/garantifonden?
Date of letter of rejection/notification from the bonding authority/insurance scheme?
kortudsteder giver politiet de oplysninger, de har brug for i forbindelse med sagen.
Kortholders underskrift (Cardholder’s signature)
Tansaktion(er), der gøres indsigelse imod (Disputed transactions) :
Dato (Date)
Købsdato
(purchase date)
Forretning
(name of merchant)
Hvilken dato forventede du at modtage varen/servicen?
What date did you expect to receive the goods/service?
Dispute concerns not delivered goods/services
Jeg har købt en vare/ydelse som ikke er modtaget/leveret
I purchased goods or services which were not received/delivered
What goods/service did you purchase? (Brand name, type, model, quantity, colour, size, duration, destination, etc.)
Kortnummer/Card No.
Kortholders navn/Cardholders name
Hvilken dato rykkede du for den manglende vare/service?
What date did you remind for the missing goods/service?
In your attempt to resolve the matter with the merchant after the expected delivery date, what answer did you get?