www.suncapital.pl, www.kerio.suncapital.pl, www.sophos.com.pl, www.gfi.com.pl, www.backup-solutoin.pl, www.notifysync.pl
Sun Capital sp. z o.o.
Ul. Ołtaszyńska 92C lok.6 NIP: 7542750511
53-034 Wrocław Regon: 532406718
(71) 3608100 KRS: 0000171375
www: www.suncapital.pl Bank BPH o/Wrocław
email: suncapital@suncapital.pl KONTO: 33 1060 0076 0000 3280 0000 0906
str.1/1
Formularz zamówienia
Dane zamawiającego (dane do fakturowania) :
Nazwa firmy:
Osoba kontaktowa:
Adres:
E-mail:
NIP:
Telefon:
Dane do licencji:
Takie same jak dane do fakturowania
Nazwa firmy:
Osoba kontaktowa:
Adres:
E-mail:
NIP:
Telefon:
Warunki oferty:
Oferta otrzymana od:
Dnia:
Uwagi: