-
Verzoek
Ander inkomensjaar aanvraag
lening
Dit formulier
Was uw inkomen in  te hoog voor een (maximale) lening? En is uw
inkomen (en dat van uw partner) in  of  minder dan in ?
Dan kunt u DUO vragen om naar het inkomen van  of  te
kijken. Zo kunt u misschien toch een (maximale) lening krijgen.
Opsturen naar
Stuur het formulier met het bewijs van inkomen naar:
Dienst Uitvoering Onderwijs
t.a.v. Servicecentrum Inburgering
Postbus 
 AT Groningen
Meer informatie
inburgeren.nl
Servicecentrum Inburgering ()   
1
. Burgerservicenummer
. Voornaam en overige voorleers
en geslacht
. Voorvoegsel en achternaam
. Geboortedatum
. Straat en huisnummer
Postcode en woonplaats
. Telefoonnummer*
. E-mailadres*
2
. Wilt u de post van DUO op een
ander adres krijgen?
. Postbusnummer (alleen invullen
als u een postbus hebt)
. Straat en huisnummer van uw
postadres
Postcode en woonplaats
Uw gegevens
Voornaam Overige voorleers
| | n Man n Vrouw
Voorvoegsel Achternaam
| |
Dag Maand Jaar
|
|
* Misschien hee DUO een vraag over het formulier. Mag DUO u dan bellen of een e-mail sturen? Vul dan uw telefoonnummer
en/of e-mailadres in.
Postadres
n Nee
>
Ga naar vraag 3
n Ja
>
Ga naar vraag 2.2
|
DUO en uw gegevens
DUO bewaart uw gegevens in een computersysteem. DUO gebruikt uw gegevens om de wet uit te voeren. En DUO beveiligt uw gegevens goed. DUO controleert alle gegevens. Bij fraude kunnen we aangie
doen bij de politie. Wilt u meer weten over wat wij met uw gegevens doen? Kijk dan op inburgeren.nl.
Uitleg
Vraag 3.1 Inkomensjaar
Hoeveel geld u mag lenen hangt af van uw inkomen. Hoe meer geld u
verdient, hoe minder geld u kunt lenen. Voor de berekening van uw
lening kijkt DUO naar het inkomen van 2018. Hebt u in 2019 of 2020
minimaal 15% minder inkomen? Dan kunt u misschien (meer) geld
lenen bij DUO. Geef aan naar welk jaar DUO moet kijken.
U moet bewijsstukken meesturen. Hieronder leest u welke
bewijsstukken u moet meesturen.
Als u werkloos bent geworden: een kopie van de brief van het
bedrijf waar u een uitkering van krijgt. In de brief moet staan wat de
beslissing is van uw aanvraag voor een uitkering.
Als u een andere baan hebt gekregen en/of minder uren bent
gaan werken: een kopie van de werkgeversverklaring. Bij die
werkgeversverklaring moet u een bewijs meesturen van uw gedaalde
inkomen. En van uw inkomen voor de daling.
Als u helemaal geen inkomen meer hebt: een brief waarin u uitlegt
hoe u zonder inkomen kunt leven. Zet uw handtekening op deze
brief.
Hebt u een partner? Dan moet u ook bewijsstukken van het inkomen van
uw partner meesturen.
. Tot wanneer moet DUO het
postadres gebruiken?
3
. Inkomensjaar dat u wilt gebrui-
ken voor uw aanvraag lening:
4
. Ik heb dit formulier eerlijk inge-
vuld
Dag Maand Jaar
>
Vult u geen datum in? Dan blij DUO uw post naar het postadres sturen. Wilt u later uw postadres weer wijzigen? Dan moet u dit aan
DUO doorgeven.
Inkomensgegevens
Lees de uitleg
n 
n 
Handtekening
Dag Maand Jaar
Handtekening
|
Checklist
Vraag  Stuurt u de bewijsstukken mee met dit formulier?
Vraag  Hebt u zelf uw handtekening ingevuld?