PM 442.5 Ver. 2017-03-16/4
BEGÄRAN OM UTDRAG
från belastningsregistret.
Förskoleverksamhet/Skola/Skolbarnomsorg
Insändes till:
Polismyndigheten
Box 757
981 27 Kiruna
Enligt skollagen (2010:800) krävs då ett registerutdrag från Polismyndighetens belastningsregister.
Registerutdraget får endast begäras av de personer som omfattas av ovanstående punkter.
Registerutdraget gäller under 1 år från utfärdandedatumet.
Du ska visa upp originalet för den som anställer, anlitar eller tar emot dig enligt ovanstående punkter.
Du får sedan behålla originalet.
Normal handläggningstid är ca 2 veckor, men om blanketten är ofullständigt eller otydligt ifylld kan det ta längre tid.
Var god texta om du inte fyller i blanketten direkt i datorn. Glöm inte namnunderskriften (gäller även
inskannade begäran via e-post).
-
-
-
erbjuds anställning eller tilldelas arbete inom förskoleverksamhet, skola, eller skolbarnomsorg.
tilldelas plats för arbetspraktik under utbildning till en lärar- eller förskoleexamen, yrkesutbildning inom kommunal
vuxenutbildning eller deltar i ett arbetsmarknadspolitiskt program.
erbjuds eller tilldelas arbete inom ovanstående verksamheter under omständigheter liknande ett anställningsförhållande
om det sker genom uppdrag eller anställning hos någon, t.ex. vid ett bemanningsföretag.
Den här blanketten är avsedd för personer som
Dina personuppgifter
Personnummer (ÅÅÅÅMMDD-XXXX) Efternamn
Förnamn
Telefonnummer dagtid
Utdelningsadress Mobilnummer
Postnummer Postort
Utdraget ska inte skickas till min folkbokföringsadress
Sökandens underskrift (obligatoriskt)
(Datum)
(Ort)
Formuläret ska sändas till Polismyndigheten. Vi godtar även din begäran inskannad och skickad som e-post.
De uppgifter du lämnar kommer att behandlas automatiserat enligt personuppgiftslagen (1998:204).
Observera att din begäran behandlas automatiskt och därför besvaras inga frågor via e-post. RUT4425
Postadress: Polismyndigheten
Box 757
981 27 Kiruna
Telefon: 010 - 563 35 02 E-post: registerutdrag@polisen.se
www.polisen.se