Building Control Application Number - __________/___________________
Replacement of Windows and External Doors
Building Act 1984 Building Regulations 2010
See G2 - Applying for Building Control & G6 - Replacement windows & doors for guidance on how to complete this form
Type of application (please tick one box only):
Full Plans Building Notice
1 - Applicants Details
Full Name - ________________________________________________________________________________________
Address - _________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________Post Code - ____________
Phone - __________________________ Fax - ________________________ Email - _____________________________
Full Name - ________________________________________________________________________________________
Address - _________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________Post Code - ____________
Phone - __________________________ Fax - ________________________ Email - _____________________________
Defdd Diogelu Data 1998: Cyngor Gwynedd yw'r rheolwr data at ddibenion y Ddeddf. Defnyddir yr wybodaeth ar y ffurflen hon at ddibenion prosesu ceisiadau cynllunio neu reolaeth adeiladu a darpariaeth cofrestr gyhoeddus
statudol. Gellir ei datgelu i adrannau eraill o'r Cyngor ac asiantaethau perthnasol eraill yn unol â chofrestriad y Cyngor dan y Ddeddf.
Data Protection Act 1998: Gwynedd Council is the data controller for the purposes of the Act. The information on this form will be used for the purpose of planning or building control applications and for the preparation of the
statutory public register. It may de disclosed to other council's registration under the Act.
2 - Agents details
3 - Address / Location of site
Address - __________________________________________________________________ Post Code - _____________
Description of works - ________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
7 - Charges (Please refer to the guidance and separate Building Control Charges Tables A, B and C)
Replacement windows charge, please refer to Section 9 of Fee Table B,
(Charges for Certain Small Buildings, Extensions and Alterations to Dwellings)
Applicable charge for Full Plan or Building Notice enclosed: Net £ _________ VAT £ ________ Gross £ __________
Full Name - ________________________________________________________________________________________
Address - _________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________Post Code - ____________
Phone - __________________________ Fax - ________________________ Email - _____________________________
Type of Glass to be used -____________________________________________________________________________
Description of old window/doors - ______________________________________________________________________
Type of frame e.g. UPVC - ___________________________________________________________________________
5 - Proposed works e.g “installation of three new windows and one door”
4 - Installers Details
This notice is given in relation to the building work as described, is submitted in accordance with Regulation 12(2) and is accompanied by
the appropriate fee
Name - ___________________________ Signature - _______________________________ Date - _________________
8 - Declaration
6 - Additional Information
fersiwn 0.1
24/05/2011
BCF-03
‘U’ Value, new door
or window
Room New style and size
(Please draw)
Old style and size
(Please draw)
Size and style of windows - ________________________________________________________________
Chrome Web Store
It looks like you haven't installed the Fill Chrome Extension Add to Chrome