K
R
A
P
Skema: 18 Hinandens årsag. Lene Metner og Peter Bilgrav: KRAP – metoder og redskaber 2. udgave (2019).
Hinandens årsag
18
Situation Tanke Følelse Handling
Situation Tanke Følelse Handling
Navn:
Navn:
Navn og dato:
Udfyldt af:
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
Chrome Web Store
It looks like you haven't installed the Fill Chrome Extension Add to Chrome