Koningsplein 3 | 5721 GJ Asten | Postbus 290 | 5720 AG Asten
T (0493) 671 212 | F (0493) 671 213 | www.asten.nl | gemeente@asten.nl
IBAN Rekeningnummer: NL16 BNGH 028.50.00.519 | BIC-code BNG: BNGHNL2G
Toestemming aanvraag reisdocumenten voor minderjarigen
Alleen diegene die het gezag hebben over het kind kunnen toestemming geven. Als beide
ouders het gezag hebben, moeten beide ouders toestemming geven en dit formulier
ondertekenen.
Ondergetekende(n) geeft/geven hierbij toestemming voor de afgifte van een:
Paspoort* (verplicht tot 18 jaar)
Identiteitskaart* (verplicht tot 12 jaar)
* Aanklikken wat van toepassing is.
Persoonsgegevens
(Invullen voor wie het paspoort/identiteitskaart is)
Aan hun zoon/dochter:
Achternaam
Voornamen (voluit)
Adres
Postcode - Woonplaats
Geboortedatum
BSN (Burgerservicenummer)
Ondertekening
Te overleggen documenten
Van de personen die het formulier ondertekenen, moet een origineel legitimatiebewijs getoond
worden. Een kopie van het legitimatiebewijs is NIET voldoende. Zonder het originele
legitimatiebewijs kunnen wij de aanvraag niet doen.