ΚΑΡΤΑ-ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΕΤΑΙΡΙΑΣ
ΓΙΑ ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗ ΟΙΚΙΑΚΩΝ-ΧΗΜΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΣΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΑΙΔΩΝ ΑΘΗΝΩΝ
“ΠΑΝ. & ΑΓΛΑΪΑΣ ΚΥΡΙΑΚΟΥ”
———————
ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ
———————
Διεύθυνση: Θηβών & Λεβαδείας
Γουδή 115 27 - ΑΘΗΝΑ
ΤΗΛ: +30 210 77 93 777
FAX: +30 210 74 86 114
E-mail: poisonic_chproducts@aglaiakyriakou.gr
Εταιρία
Διεύθυνση:
Επωνυμία:
Τηλ:
Email:
Τηλ:
Email:
Ονοματεπώνυμο:
Υπεύθυνος Επικοινωνίας / Αντιπρόσωπος Ελλάδος
ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΣΤΗΝ ΚΑΡΤΑ - ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ
Εταιρία
ΕΠΩΝΥΜΙΑ: αναγράφεται η επίσημη επωνυμία της εταιρίας
Επίσης συμπληρώνονται το τηλέφωνο, το email και η διεύθυνση της εταιρίας.
Υπεύθυνος Επικοινωνίας / Αντιπρόσωπος Ελλάδος
Συμπληρώνονται το ονοματεπώνυμό του καθώς επίσης και το προσωπικό τηλέφωνο και email του.
Αφού συμπληρώσετε την κάρτα-ταυτότητα της εταιρίας και την αποστείλετε, θα σας αποσταλεί σε
διάστημα δύο- τριών εργάσιμων ημερών ο κωδικός της εταιρίας (password). Ο κωδικός αυτός είναι
απαραίτητος για να μπορείτε να ανοίγετε και να συμπληρώνετε την κάρτα καταχώρησης των προϊόντων σας.
þÿ•ºÄÍÀÉÃ·
þÿ‘À¿ÃÄ¿»®
Chrome Web Store
It looks like you haven't installed the Fill Chrome Extension Add to Chrome