Chestionar pentru evaluarea riscului de îmbolnăvire cu COVID-19
la pacienții care se prezintă UPU / CPU / CG / Recepții
Subsemnatul(a), (nume, prenume)..................................................................................... data nașterii .............................,
cunoscând prevederile Art. 326 din Codul Penal cu privire la falsul în declarații, declar pe propria răspundere toate
informațiile furnizate prin completarea prezentului chestionar sunt complete, corecte și valabile la momentul semnării
acestuia.
1. Prezentați unul din simptomele de mai jos, cu debut brusc instalat?
2. Aveti istoric de călătorie sau spitalizare în ultimele 14 zile? DA
NU
Dacă DA, numele spitalului / țării..................................................................................................................;
3. Ați intrat în contact în ultimele 14 zile cu persoane cu suspiciune sau diagnosticate cu infecție
COVID-19?
DA NU
Dacă ați răspuns DA, precizaţi numărul de zile scurse de la contact până la momentul prezentării: ................ zile
Tuse
Febră
Scurtarea respirației (creșterea frecvenței respiratorii)
DA NU NU ȘTIU
DA NU NU ȘTIU
DA NU NU ȘTIU
4. Astfel, cunoscând prevederile art. 352 din Codul Penal cu privire la zădărnicirea combaterii bolilor:
(1) Nerespectarea măsurilor privitoare la prevenirea sau combaterea bolilor infecto-contagioase, dacă a avut ca
urmare răspândirea unei asemenea boli, se pedepsește cu închisoare de la 6 luni la 2 ani sau cu amendă.
(2) Dacă fapta prevăzută în alin. (1) este săvârșită din culpă, pedeapsa este închisoarea de la o lună la 6 luni sau
amendă.
5. În contextul necesității efectuării cu celeritate a triajului pacienților, declar că:
La momentul completării prezentului chestionar nu aflu sub incidența niciunei măsuri restrictive impuse de
autoritățile naționale pe teritoriul român și / sau al altor state în care am călătorit precum: restricții de tip carantină,
autoizolare, părăsirea domiciliului / statului.
În cazul în care personalul medical consideră necesară măsura autoizolării / izolării, mă voi conforma în totalitate deciziilor,
îndrumărilor acestuia și voi respecta materialul informativ pe care îl voi primi.
În cazul în care răspunsul este DA la cel puțin una dintre întrebările de mai sus,
LUAȚI LEGĂTURA CU MEDICUL DUMNEAVOASTRĂ DE FAMILIE!
www.reginamaria.ro
Call Center: 021 9268
Ediția 12 mai 2020
Notă: se bifează răspunsul corespunzător sau se completează nr. de zile.