Søknad om utstedelse av attest PD U2
Jeg står tilmeldt NAV som arbeidssøker og er innvilget dagpenger. Jeg søker om å få beholde dagpengene i
inntil tre måneder mens jeg søker arbeid i et annet EØS-land.
Fødselsnummer (11 sier)
Etternavn For- og mellomnavn
Adresse
Vil du at attest PD U2 (tidl. E-303) skal sendes til adressen over?
Ja
Nei Hvis nei, skriv adressen nedenfor
For- og mellomnavnEtternavn
Adresse
Statsborgerskap:
Oppholdsadresse i utlandet
Avreisedato:
Sted og dato Underskrift
Til søkeren:
NAV gjør oppmerksom på følgende:
Det er et vilkår for utstedelse av attest PD U2 at arbeidssøkeren har stått tilmeldt NAV som arbeidssøker og
med rett til dagpenger i minst re uker før avreise.
Hvis avreisedatoen endres, må det settes frem ny søknad.
Attesten sendes arbeidssøker en uke før avreise.
Postnummer LandPoststed
NAV 04-02.01 Bokmål Fastsatt 10.2003 Endret 05.2019
Send dokumentet før du nullstiller det
Nullstill