Liite
Toimeentulotuki
Yrittäjän tuloselvitys
TO 4
Henkilötunnus
1. Yrittäjän tiedot
Y-tunnus
2. Yrityksen tiedot
Yrityksen nimi
Yrityksen osoite
Yritystoiminnan aloittamisajankohta _______._______.___________
Viimeisimmän tilikauden alkamis- ja päättymispäivä _______._______.___________–_______._______.___________
Starttirahan määrä ________________ euroa päivässä ajalta _______._______.___________–_______._______.___________.
Yritysmuoto:
Yritystoiminta on
TO 4 01.17 www.kela.fi
Sivu 1 (2)
3. Aloittava yritys
Elinkeinonharjoittaja/toiminimi
Muu. Mikä?
Avoin yhtiö
päätoimista sivutoimista
Kommandiittiyhtiö Osakeyhtiö
Yritystoiminta on päättynyt tai päättymässä _______._______.___________.
Voit kysyä lisää puhelinpalvelustamme
www.kela.fi/palvelunumerot
Täytä lomake huolellisesti ja varmista, että kaikki
tarvittavat liitteet ovat mukana.
Jos tarvitsemme lisätietoja, otamme sinuun yhteyttä.
Voit toimittaa lomakkeen ja sen liitteet postitse
www.kela.fi/postiosoitteet
Lisätietoja www.kela.fi/toimeentulotuki
4. Yrityksen omistusosuudet
Oma osuuteni: %
Muiden yhtiömiesten/osakkaiden nimet ja osuudet:
%
%
5. Yrityksen työntekijät
Työskenteleekö yrityksessäsi muita perheenjäseniäsi?
Ei Kyllä; _______ henkilöäOnko yrityksessäsi muita työntekijöitä?
Kyllä; _______ henkilöä
Ei
Ei KylläTyöskenteleekö puolisosi yrityksessäsi?
Jos sinulla tai perheenjäsenelläsi on useampia yrityksiä, täytä jokaisesta niistä oma TO 4 -lomake.
L
Maatalousyrittäjä
kausiluonteista Voit antaa lisätietoja kohdassa 10.
L
%
Sukunimi Etunimi
Kela
Tyhjennä lomake
Verkkolomake (PDF)
Seuraava sivu
Nettopalkat kuukaudessa ________________ euroa
Luontoisedut (asunto, auto, ateria yms.) kuukaudessa
6. Yrityksestä saatava tulo
Tulotiedot perustuvat vahvistettuun
välitilinpäätökseen ajalta _______._______.___________–_______._______.___________.
tilinpäätökseen ajalta _______._______.___________–_______._______.___________.
Päivärahat
Kilometrikorvaukset
Muut tulot (vuokra, korko yms)
Yritykseltä saadut lainat
Yksityisotot/voitonjako
Saamiset yritykseltä
Hakija Puoliso
________________ euroa
________________ euroa
________________ euroa
________________ euroa
________________ euroa
________________ euroa
________________ euroa
________________ euroa
________________ euroa
________________ euroa
________________ euroa
________________ euroa
________________ euroa
________________ euroa
________________ euroa
Kirjanpidon hoitaa:
7. Viimeksi valmistuneen tilinpäätöksen tiedot
Tilikauden voitto/tappio:
________________ euroa
Puhelinnumero:
Yrityksen verotettava tulo viimeksi toimitetussa verotuksessa:
8. Verotustiedot
________________ euroa vuonna ______________
9. Liitteet
Kohta 3. Aloittava yritys
päätös starttirahasta
Kohta 7. Viimeksi valmistuneen tilinpäätöksen tiedot
Tilinpäätösasiakirjat: tuloslaskelma ja tase viimeiseltä tilikaudelta. Jos viimeisen tilikauden päättymisestä on yli kolme kuukautta,
tuloslaskelma ja tase kuluvalta tilikaudelta.
Toimita kaikista liitteistä kopiot. Kelaan jo aikaisemmin toimitettuja liitteitä ei tarvitse toimittaa uudelleen.
L
yrityksen tiliotteet viimeiseltä kolmelta kuukaudelta
Kohta 8. Verotustiedot
jäljennös viimeisimmästä yrityksen veroilmoituksesta
tarvittaessa korjattu yrittäjän veroehdotus
Vakuutan antamani tiedot oikeiksi ja ilmoitan, jos ne muuttuvat.
Päiväys Allekirjoitus
11. Allekirjoitus
10. Lisätietoja
Lisätietoja eri paperilla. Kirjoita paperiin nimesi ja henkilötunnuksesi.
TO 4 01.17 www.kela.fi
Sivu 2 (2)
Arvio yrityksestä tulevasta nettokuukausitulosta: yrittäjälle ________________ euroa kuukaudessa
perheelle ________________ euroa kuukaudessa
Verkkolomake (PDF)
Tulosta
Lomakkeen alkuun