E
SSO CARD
TM
søknadsskjema for bedriftskunder
til din bedrift, ta kontakt med vår salgsavdeling på telefon 66 81 27 70, eller
essokort@wexeuropeservices.com. Søknadsskjema inkludert AvtaleGiro skjema (to ark) sendes til
WEX Europe Services AS, Esso Kort, PB163, 1411 Kolbotn.
Firmanavn: Foretaksnr.:
Kontaktperson: Firmatelefon:
Postboksadresse: Poststed: Postnr.:
Gateadresse: Poststed: Postnr.:
Har du tidligere vært kunde ? Ja Nei Evt. kundenr.:
Anslått drivstoff-forbruk pr. år (fylles ut): Liter bensin: Liter diesel:
Antall kjøretøy (fylles ut) Under 3,5 tonn: Over 3,5 tonn:
Bransje/Konserntilknytning:
Hvis du krever rabatt basert på medlemsskap,
vennligst oppgi medlemsnummer og forbund:
Andre opplysninger (for eksempel løyvegaranti,
tilknytninger, offentlig/eid av offentlig):
Vil du ha faktura på e-post samt administrere dine egne kort via vår E-Business? Ved papirfaktura vil fakturagebyr påløpe.
Ja takk Min e-post adresse:
Tekst preget på kortet (grunnet personvern kan fullt navn ikke
benyttes)
Drivstoff Øvrige varer Parkering Km. stand Bruksområde
Totalt antall Esso Card:
Fyll inn aktuell bokstav for den varegruppen kort(ene) skal være gyldig for (se kodeskjema neste side).
Dersom ingen begrensninger er angitt, vil kortet være åpent for alle typer kjNe og resten av Europa
Vennligst benytt blokkbokstaver
Sted:
Dato:
Agreement:
Rabatt Prisbetingelse
Selger kode:
Bensin: Diesel: Listepris: Pumpepris:
Stasjonens anleggsnummer: Sikkerhetstype og beløp: Client no.: Card no.:
Utarbeidet av: Godkjent: Dato opprettet: Dato behandlet:
Fylles ut av WEX Europe Services AS
. Alle opplysninger må fylles ut før skje-
ede betalt.
Ønskes et spesifikt tilbud til din bedrift ta kontakt med vår salgsavdeling på telefon 22 66 35 43 eller essokort@exxonmobil.com
WEX Europe Services AS forbeholder seg retten til å foreta kredittvurdering og å avslå søknader uten nærmere begrunnelse.
Betingelser for ESSO CARD
TM
finnes på www.essocard.no og anes som godtatt ved signering av søknadsskjema
SIDE 1/2
Underskrift - Firmaansvarlig
TANKEN - Joar Skorpe
KA
Karianne Karlsen
automatisk betaling av faste regninger
JA TAKK! Jeg ønsker å betale med Avtalegiro
Vi anbefaler å sette beløpsgrensen til to
ganger månedsforbruk. Vi trekker aldri
mer enn fakturert beløp.
Mottaker: WEX Europe Services AS Mottakers konto: 9750.11.04047
Beløpsgrense per trekkmåned: Hvis maks. beløp ikke fylles inn, vil
beløpsgrensen bli satt til kr. 20 000,- per trekkmåned
Belast mitt konto nr.
Jeg ønsker å motta varsel i forkant av betalingen:
Kid nr.
Navn:
Adresse:
Post nr/sted:
Dato: Underskrift:
Automatisk betaling av faste regninger
(For utfylling av WEX)
Kodeskjema
.
Kode:
Drivstoff
Hvilke drivstoff ønsker du tilknyttet
kortet?
A
B Kun bensin (og LPG)
C Kun diesel
Øvrige varer
Hvilke andre produkter og tjenester
på Esso-stasjoner ønsker du at kortet
kan brukes til?
D
Alle produkter. Dvs. butikk- og kioskvarer, tilhengerutleie, dekk, bilbatterier,
rekvisita, service, bilvask og olje
E
Kun bilrelaterte produkter. Dvs. dekk, bilbatterier, rekvisita, service, bilvask
og olje
F Kun olje, service og bilvask
G Kun olje og bilvask
H Kun olje
I Kun bilvask
J Ingen andre produkter enn drivstoff
Parkering
Skal kortet kunne brukes til å betale
for parkering ved parkeringsanlegg
som Esso har avtale med?
K Ja, ønsker bruk i parkeringsanlegg, bomveier etc.
L Nei, ønsker ikke bruk i parkeringsannlegg, bomveier etc
Km. stand
Skal km. stand kunne registreres ved
tanking?
M Ja, ønsker registrert km. stand
N Nei, ønsker ikke registrert km. stand
Bruksom-
råde
Skal kortet brukes i Norge og resten
av Europa, eller kun i Norge?
O Ja, ønsker bruk i Norge og resten av Europa
P Nei, ønsker kort som kun kan brukes i Norge
SIDE 2/2
SIDE 2/2SIDE 2/2