32 knmg/knmp richtlijn uitvoering euthanasie en hulp bij zelfdoding
2012
MIDDELEN
3 zetpillen metoclopramide 20 mg of 3 tabletten metoclopramide 10 mg
100 ml mixtura nontherapeutica (receptuur zie bijlage VI)
VOORBEREIDING
Bespreek van tevoren met de patiënt en eventueel de nabestaande(n) dat als de patiënt
niet binnen 2 uur is overleden, wordt overgegaan op de intraveneuze methode.
Start één dag (twaalf uur) van tevoren met het toedienen van metoclopramide. De voorkeur
gaat uit naar een toediening op de tijdstippen 12 uur, 6 uur en 1 uur voor de uitvoering.
Breng, bij voorkeur een dag van tevoren, een infuusnaald in. Zie hiervoor bijlage III.
Zorg ervoor dat u ook alle materialen en middelen bij u heeft voor intraveneuze toediening.
Zie hiervoor de noodset op pagina 22 (thiopental) of pagina 28 (propofol).
F Orale inname van een barbituraatdrank
<
>
333 uitvoering
f orale inname van een barbituraatdrank
UITVOERING
Bereid de patiënt voor op een slechte smaak.
Laat de patiënt tijdens het drinken rechtop in bed zitten. De drank moet volledig worden
ingenomen.
Laat de drank niet met een rietje opdrinken. Het gevaar bestaat dat dan het effect al
intreedt voordat de hele dosis is ingenomen.
Er zijn enkele gevallen gemeld waarbij het toedienen van de drank via een sonde goed
verliep. Het naspoelen van de sonde is noodzakelijk om te voorkomen dat de sonde
verstopt raakt voordat het barbituraat de maag of de darmen heeft bereikt.
Als de patiënt de drank uitbraakt, is de kans groot dat een tweede orale toediening ook
wordt uitgebraakt. Het is raadzaam om dan de intraveneuze methode toe te passen.
Na inname van de drank is de kans zeer groot dat de patiënt in een diep coma raakt en
overlijdt.
Indien de patiënt niet binnen de afgesproken tijd is overleden, moet worden overgestapt op
de intraveneuze toediening van coma-inductor en vervolgens spierrelaxans (euthanasie).
<
>
Chrome Web Store
It looks like you haven't installed the Fill Chrome Extension Add to Chrome