Fyrirtæki Kennitala
SímiHeimilisfang
UPPLÝSINGAR UM STARFSMANN
Nafn
Lögheimili
Aðsetur, ef annað
Nánasti aðstandandi
Menntun/Réttindi
Kennitala
Sími
STARFSSVIÐ
Starfsheiti
Vinnustaður
Fyrsti starfsdagur
Fullt starf 100%
VINNUTÍMI
Hlutastarf, starfshlutfall % Skv. kjarasamningi Skv. samkomulagi
Dagvinna Vaktavinna klst. á dag/viku frá kl. til kl.
Föst yrvinna
Klst. á dag Annað
LAUN
Skv. kjarasamningi Skv. samkomulagi Laun kr./mán.
Dagvinna
kr./klst.
Yrvinna
Aðrar greiðslur
Vaktaálag Skv. kjarasamningi Annað % á tímanum frá/til
Bónus
Hlunnindi
Mánaðarlega Á reikning starfsmanns AnnaðGreiðslufyrirkomulag
RÁÐNINGARTÍMI
Ótímabundinn Tímabundinn frá til og lýkur þá ráðningu án uppsagnar
Ráðning til sérstaks afmarkaðs verkefnis sem er
UPPSAGNARFRESTUR
Samkvæmt kjarasamningi Annað
ÁUNNIN RÉTTINDI
Miðað við fyrri ráðningu hjá fyrirtækinu ár mán.
Annað
KJARASAMNINGUR
Um réttindi og skyldur fer að öðru leyti skv. kjarasamningi VR
Lífeyrissjóður
Stéttarfélag
ÖNNUR ATRIÐI
Sbr. fylgiskjali
RÁÐNINGARSAMNINGUR
Staður Dagsetning
Undirskrift vinnuveitanda Undirskrift starfsmanns
Eftirvinna
ORLOF
Sími
Sími
kr./klst.
kr./klst.
og lýkur þá ráðningu án uppsagnar
Samkvæmt kjarasamningi
Annað
Miðað við starfsgrein
Stutt lýsing á star
VR
ár mán.
Chrome Web Store
It looks like you haven't installed the Fill Chrome Extension Add to Chrome