1 / 2
T.C.
İÇİŞLERİ BAKANLIĞI
Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü
SOY BAĞI ESASINA GÖRE TÜRK
VATANDLIĞININ KAZANILMASI
BAŞVURU FORMU/BEYAN FORMU
Form No
Vat-1
…………………………
….……………………………………………………………….
ANNE VE/VEYA BABAYA BLI OLARAK TÜRK VATANDAŞLIĞINI KAZANMAK İSTEYEN KİŞİYE AİT BİLGİLER
Varsa Yabancı Kimlik No
(99… ile başlayan)
Uyruğu
Biyometrik
Fotoğraf
(Forma sisteme
taranmak üzere
iliştirilecektir)
Adı Soyadı
Anne Adı Baba Adı
Doğum Yeri
Doğduğu Yer Adı Ülke Adı
Doğum Tarihi Cinsiyeti Dini
Gün Ay Yıl Erkek Kadın
İLETİŞİM VE DİĞER LGİLERİ
Telefon (0 ) E-posta
Yerleşim Yeri Adresi
Eğitim Durumu Mesleği
MEDENİ HAL BİLGİLERİ
Bekar Evli
Boşanmış
Dul
Not: a) Medeni Hali Evli ise Evlenme Tarihi ve Eşe Ait Kimlik Bilgileri,
b) Medeni Hali Boşanmış ise Evlenme Tarihi, Boşanma Tarihi ve e Ait Kimlik Bilgileri,
c) Medeni Hali Dul ise Evlenme Tarihi, Vefat Eden Eşin Ölüm Tarihi ve e Ait Kimlik Bilgileri alanları doldurulmalıdır.
Evlenme Tarihi Boşanma Tarihi Vefat Eden Eşin Ölüm Tarihi
Gün Ay Yıl Gün Ay Yıl Gün Ay Yıl
EŞE AİT BİLGİLER
Kimlik No Uyruğu
Adı Soyadı
Anne Adı Baba adı
Doğum Yeri Doğum Tarihi
BABASINA AİT BİLGİLER ANNESİNE AİT BİLGİLER
Kimlik No Kimlik No
Uyruğu Uyruğu
Adı Adı
Soyadı Soyadı
Anne Adı Anne Adı
Baba Adı Baba Adı
Doğum Yeri Doğum Yeri
Doğum Tarihi Doğum Tarihi
Türk vatandaşı olan anne ve/veya babama bağlı olarak Türk vatandaşlığını kazanmak istiyorum.
Yukarıdaki bilgilerin doğruluğunu beyan eder, gereğinin yapılmasını arz ederim. ….. / ….. / …
Ad Soyad
İmza
@
/
/
/
/
/
/
BAŞKONSOLOSLUĞUNA
2 / 2
GEREKLİ DİĞER BİLGİLER
Herhangi bir devlet vatandaşlığınız var mı? Varsa uyruğunuz?
Yabancı devlet vatandaşlığını kazanma tarihiniz?
Herhangi bir devlet vatandaşı değilseniz (Vatansızsanız) bugüne
kadar resmi ve hukuki işlemlerinizi ne şekilde yürüttünüz?
Bulunduğunuz ülkede hangi tarihten beri ikamet etmektesiniz?
Bulunduğunuz ülkede hangi ad ve soyad ile tanınmaktasınız?
Türk vatandaşı anne ve/veya babanızın yerleşim yeri adres
bilgilerini belirtiniz.
Türk vatandaşı kardeşleriniz var ise, T.C. Kimlik No, ad, soyad ve
yerleşim yeri adres bilgilerini belirtiniz.
Türkiye’de ikinci derecede yakınlarınız var ise, ad, soyad ve
yerleşim yeri adres bilgilerini belirtiniz.
Gerçek dışı beyan verdiğim takdirde 5490 sayılı Nüfus Hizmetleri Kanununun 67. maddesi uyarınca hapis cezası ile cezalandırılacağımı bilerek
açıkladığım hususların doğruluğunu kabul ederim.
Beyan Alan Yetkilinin : Beyan Verenin :
Adı ve Soyadı : Adı ve Soyadı :
Unvanı : Tarih :
Tarih : İmza :
İmza :