Armenian(2020(
Հարցաթերթիկ մանկության անցանկալի դեպքերի և կյանքի նշանակալի իրադարձությունների մասին
(Pediatric ACEs and Relevant Life Events Screener) (PEARLS)`ան
չափահաս (ինքնուրույն պատասխաններ) (Teen (Self Report))
Պետք է լրացվի Հիվանդի կողմից
Այսօրվա ամսաթիվը` Ծննդյան ամսաթիվը`
Ձեր անունը`
Շատ ընտանիքներում կյանքի սթրեսային իրադարձություններ են տեղի ունենում։ Ժամանակի
ընթացքում նման դեպքերը կարող են ազդել Ձեր կյանքի և բարօրության վրա։ Մենք ցանկա նում ենք Ձեզ
հարցեր տալ Ձեր երեխայի մասին, որպեսզի կարողա նանք օգնել Ձեզ հնարավորին չափ առողջ լինել։
Ձեր ծնվելուց հետո Դուք երբևէ տեսե՞լ եք հետևյալները կամ ներկա եղե՞լ եք դրանց ժամանակ։
Խնդ
րում ենք նշել անցյալի և ներկայի դեպքերը։ Խնդրում ենք հաշվի առնել, որ որոշ հարցեր
բաղկացած են մեկից ավելի մասից, որոնք միմյանցից բաժանված են «ԿԱՄ»-ով։ Եթե նման հարցի
մասերից որևէ մեկի պատասխանը «Այո» է, ապա ամբողջ հարցի պատասխանը «Այո» է։
1-ին
Դուք երբևէ ապրե՞լ եք այնպիսի ծնողի/խնամողի հետ, որն ազատազրվել/բանտարկվել է։
Դուք երբևէ Ձեզ աջակցությունից զրկված, չսիրված և/կամ անպաշտպան զգացե՞լ եք։
Դուք երբևէ ապրե՞լ եք այնպիսի ծնողի/խնամողի հետ, որը հոգեկան առողջության հետ կապված խնդիրներ է ունեցել
(օրինակ` ընկճախտ , շիզոֆրենիա, երկբևեռ խանգարում, PTSD կամ տագնապային խանգարում)։
Պատահե՞լ է, որ ծնողը/խնամողը երբևէ վիրավորի, նվաստացնի կա մ ճնշի՞ Ձեզ։
Ձեր կենսաբանական ծնողը կա մ որևէ խնամող երբևէ ոգելից խմիչքների, թմրադեղերի կամ դեղատոմսով տրվող դեղերի
չարաշա հ ման հետ կապ ված խնդիրներ ունեցե՞լ է կամ այժմ ունի՞։
Երբևէ եղե՞լ է, որ Դուք Ձեր որևէ խնամողի կողմից պատշաճ խնամք չստանաք (օրինակ` վտ ա նգավոր իրավիճակում
պաշտպանություն չստանաք կամ հիվ ան դ կա մ վնա սված վիճակում խնամք չստանաք ` նույնիսկ այն դեպքում, երբ դա
հնարավոր է եղել ապահովել)։
Դուք երբևէ տեսել կամ լսե՞լ եք որ ինչ-որ մեկը բղավի Ձեր ծնողի/խնամողի վրա, հայհոյի, վիրավորի կամ նվաստացնի
նրան։ ԿԱՄ Դուք երբևէ տեսել կամ լսե՞լ եք որ Ձեր ծնողին/խնամողին ապտակեն, ոտքով կամ բռունցքով հարվածեն կամ
զենքով վիրավորեն։
Ձեր տանը եղե՞լ է այնպիսի մեծահասակ, որը հաճախ կա մ շատ հաճախ հրել է, քաշել է, ապտակել է Ձեզ կամ ինչ-որ բան
նետել Ձեզ վրա։ ԿԱՄ Պատահե՞լ է, որ Ձեր տանը որևէ մեծահասա կ երբևէ Ձեզ այնքան ուժգին հարվածի, որ հարվածի
տեղը մնա կամ Դուք վնասվածք ստանաք։ ԿԱՄ Ձեր տանը բնակվող որևէ մեծահասակ երբևէ սպառնա ցե՞լ է Ձեզ կամ
այնպիսի բան արել, որ Դուք վախենաք վնասվելուց։
Դուք երբևէ սեռական ոտնձգության ենթարկվե՞լ եք։ Օրինակ` որևէ մեկը ձեռք է տվել Ձեզ կա մ Ձեզ ասել, որ իրեն ձեռք տաք
անցանկալի ձևով կամ այնպես արել, որ Դուք Ձեզ վատ զգաք կամ երբևէ փորձել է Ձեզ հետ օրալ, անալ կամ վագինալ
սեռական հարաբերություն ունենալ։
Ձեր խնամող(ներ)ի հարաբերությունների միջև երբևէ զգալի փոփոխություններ եղե՞լ էն։ Օրինակ` ծնողը/խնամողն
ամուսնալուծվել կամ բաժանվել է, կամ կենակիցը փոխադրվել է Ձեր տանն ապրելու կամ հեռացել է տնից։
Քանի՞ «այո» պատասխան եք տվել 1-ին բաժնում։
Խնդրում ենք շարունակել պատասխանել հարցաթերթիկի հակառա կ կողմի հարցերին։
Teen (Self Report) Deidentified
(
2-րդ
Խնդրում ենք նշան դնել «Այո» վանդակում, որտեղ
Դուք երբևէ Ձեր թաղում, համայնքում կամ դպրոցում տեղի ունեցած վայրագություն տեսե՞լ եք, լսել՞լ եք
կամ դրա զոհը եղե՞լ եք (օրինակ` սպառնալիքներ, հարձա կում կամ այլ վայրագություն, պատերազմ կամ
ահաբեկչություն)։
Այո
Ոչ
Դուք խտրականության ենթարկվե՞լ է (օրինակ` ճնշման ենթարկվել, նվա ստա ցվել կամ հեռացվել` Ձեր
ռասայի, ազգային պատկանելության, սեռական ինքնության, սեռակա ն կողմնորոծմա ն, դավանանքի,
ուսման հետ կապված դժվարությունների կամ անկարողությունների պատճառով)։
Այո
Ոչ
Դուք երբևէ բնակության հետ կապված խնդիրներ ունեցե՞լ եք (օրինակ` եղե՞լ եք անապաստան, առանց
մշտական բնակության վայրի, վեցա մսյա ժա մանա կահա տվա ծում ավելի քան երկու անգամ փոխե՞լ եք
բնակության վայրը, տնից վտարվե՞լ եք, կամ Ձեր տունը բռնագրավվե՞լ է պարտքի դիմաց, կամ Դուք
ստիպված եղե՞լ է տարբեր ընտանիքների կամ ընտ անիքի տարբեր անդամների հետ ապրել)։
Այո
Ոչ
Դուք երբևէ մտահոգվե՞լ եք, որ բավարար չափով սնունդ չունե ք , կամ որ սնունդը կարող է
վերջանալ ավելի վաղ, քան Դուք կամ Ձեր ծնողը/խնամողը կհասցնեք սնունդ գնել։
Այո
Ոչ
Ձեզ երբևէ բաժանե՞լ են Ձեր ծնողից կամ խնամողից` Ձեզ հոգեծնողի խնամքին հանձնելու կամ ներգաղթի
պատճառով։
Այո
Ոչ
Դուք երբևէ ապրե՞լ եք այնպիսի ծնողի/խնամողի հետ, որը լուրջ ֆիզիկական հիվանդություն կամ
հաշմանդամություն է ունեցել։
Այո
Ոչ
Դուք երբևէ ապրե՞լ եք այնպիսի ծնողի կամ խնամողի հետ, որը մահացել է։
Այո
Ոչ
Դուք երբևէ կալանվել, ձերբակալվել կամ ազատազրկվե՞լ եք։
Այո
Ոչ
Դուք երբևէ որևէ կենակցի (օրինակ` ընկերոջ կամ ընկերուհու) կողմից խոսքային կամ ֆիզիկական
բռնության ենթարկվե՞լ եք։
Այո
Ոչ
Քանի՞ «այո» պատասխան եք տվել 2-ին բաժնում։
Teen (Self Report) Identified
(
Armenian(2020(