Tasg 2
Paraffest
Gwyliau Cymru
Mae’r darn ar y brif sgrin yn cyfeirio at un o wyliau Cymru, ond mae llawer o wyliau’n
digwydd bob blwyddyn.
Gwaith pâr:
Partner 1: chwiliwch ar y we am 5 gŵyl sy’n digwydd yng Nghymru rhwng Ionawr a
Mehefin eleni a llenwch resi 1-5 yn y grid ar y dudalen nesaf.
Partner 2: chwiliwch ar y we am 5 gŵyl sy’n digwydd yng Nghymru rhwng Gorffennaf a
Rhagfyr eleni a llenwch resi 6-10 yn y grid ar y dudalen nesaf.
Yna, rhannwch y wybodaeth rydych chi wedi dod o hyd iddi gyda’ch partner fel bod eich
partner a chi’n gallu llenwi’r rhesi gwag yn y grid.
CALENDR GWYLIAU CYMRU
Enw’r ŵyl
Ble
Pryd
Beth sy’n digwydd
P
A
R
T
N
E
R
1
P
A
R
T
N
E
R
2