Tasg 1
Paraffest
1. Beth yw ffurf y darn?
a.
traethawd
b. cerdd
c. poster ch. e-bost
R
howch reswm dros eich ateb.
2. Ticiwch Cywir neu Anghywir.
Cywir
Anghywir
a.
Mae’r ŵyl yn digwydd yn Ne Cymru.
b. Mae’n bosib teithio ar drên i’r ŵyl.
c.
Bydd y bobl sy’n paragleidio yn gallu gweld y môr a’r
wlad pan fyddan nhw yn yr awyr.
ch.
Bydd pobl yn aros mewn gwestai cyfforddus.
d.
Dyma’r ŵyl Paraffest gyntaf.
dd.
Rhaid i bawb fynd i’r gwely cyn canol nos.
Cywirwch y brawddegau anghywir:
3. Gwnewch restr o’r holl ansoddeiriau sydd yn y darn. Yna, cymharwch eich rhestr chi â
rhestr eich partner chi.
4. Chwiliwch yn y darn am:
2 orchymyn
Gradd eithaf ansoddair (gorffen yn af)
Geiriau lluosog
5. Ydy’r ŵyl yma’n addas ar gyfer y bobl isod yn eich barn chi?
Rhowch reswm bob tro.
Addas /
Anaddas
Pam?
Pobl ifanc
Teuluoedd ifanc
Pobl hŷn
Grwpiau ysgol
Pobl sy’n hoffi
gwyliau mewn
gwlad boeth
Pobl sy’n
mwynhau campau
eithafol