   
*042030201*

Belastingdienst
OB  - Z*FOL
Melding
Omzetbelasting
Kleineondernemersregeling
1 Gegevens kleineondernemersregeling
Ingangsdatum van de vrijstelling
De vrijstelling kan alleen ingaan op de 1e dag van uw aangiftetijdvak.
De ingangsdatum moet minimaal 4 weken na de meldingsdatum liggen.
OB-nummer
B
2 Ondertekening
Ondertekent u dit formulier als
belastingplichtige ondernemer
of als gemachtigde adviseur?
Als belastingplichtige ondernemer
Als gemachtigde adviseur, met beconnummer
Naam
Plaats
Uw telefoonnummer
Datum
Handtekening
Schrijf binnen het vak
Met dit formulier meldt u dat u gebruik wilt maken van de
kleineondernemersregeling (). Met deze regeling kunt u
vanaf 1 januari 2020 een vrijstelling voor de btw krijgen.
Let op!
Als u kiest voor de kleineondernemersregeling, heeft
dat bepaalde gevolgen. De vrijstelling geldt voor minimaal
3 jaar zolang u aan de voorwaarden voldoet. U kunt dan
geen btw aftrekken of terugvragen.
Invullen en opsturen
Vul het formulier in, onderteken het en stuur het op naar:
Belastingdienst
Antwoordnummer 21140
6400  Heerlen
Meer informatie?
Kijk op belastingdienst.nl/kor
Waarom dit formulier?