Todistus työssäoloehdon
selvittämistä varten
Työnantaja täyttää
Voit kysyä lisää puhelinpalvelustamme
www.kela.fi/palvelunumerot
Täytä lomake huolellisesti.
Jos tarvitsemme lisätietoja, otamme yhteyttä.
Voit toimittaa lomakkeen postitse
www.kela.fi/postiosoitteet
Lisätietoja www.kela.fi/tyottomat
www.kela.fiTT 4a 03.19
Sivu 1 (3)
TT 4a
1. Työntekijän tiedot
Sukunimi ja etunimi
3. Työsuhteen tiedot
Henkilötunnus
2. Työnantajan tiedot
Työnantajan nimi
Y-tunnus/Henkilötunnus Yhteyshenkilö
SähköpostiosoitePuhelinnumero
Työsuhteen alkamispäivä _______._______.____________ Päättymispäivä _______._______.____________
_______._______.____________ Työntekijä on lomautettu. Lomautuksen alkamispäivä:
Osoite
Työsuhteessa noudatettava työehtosopimus:
Jos kyseessä on opetusala, opetusvelvollisuus:
Työsopimuksen mukainen työaika
____________ tuntia/viikko
____________ tuntia/kuukausi
jaksotyö. Työaika ja tasoittumisjakso:
Tätä todistusta käytetään silloin, kun työsuhde on alkanut 1.1.2019 tai sen jälkeen. Todistuksella täydennetään tulorekisterin
tietoja, joita Kela saa 1.1.2019 alkaen. Tulorekisteriin ilmoitettuja tietoja ei tarvitse ilmoittaa Kelaan.
L
Kela
Tyhjennä lomake
Verkkolomake (PDF)
Seuraava sivu
www.kela.fiTT 4a 03.19
Sivu 2 (3)
4. Palkkatiedot
____________ euroa/tunti
____________ euroa/kuukausi
Muu. Mikä?
Palkkausperuste
Vuosi
Viikon
nro
Tuntia
Min
Työaika
5. Todistus työtunneista
Vuosi
Viikon
nro
Tuntia
Min
Työaika
Vuosi
Viikon
nro
Tuntia
Min
Työaika
Ei
Sisältyykö työsuhteeseen kalenteriviikkoja, joissa työaika on alle 18 tuntia viikossa?
Kyllä. Täytä alla olevaan taulukkoon viikot, jolloin työaika on ollut alle 18 tuntia.
_______._______.____________ – _______._______.____________
Ei
Sisältyykö työsuhteeseen palkattomia poissaolojaksoja?
Kyllä. Merkitse alle palkattomat poissaolojaksot ja poissaolon syy.
_______._______.____________ – _______._______.____________
_______._______.____________ – _______._______.____________
_______._______.____________ – _______._______.____________
_______._______.____________ – _______._______.____________
_______._______.____________ – _______._______.____________
Verkkolomake (PDF)
Seuraava sivu
7. Allekirjoitus
Päiväys Todistuksen antajan allekirjoitus ja nimenselvennys
www.kela.fiTT 4a 03.19
Sivu 3 (3)
Työnantaja tai työnantajan edustaja.
Palkanlaskenta on ulkoistettu. Palveluyrityksen nimi ja yhteyshenkilön puhelinnumero:
Todistuksen antaa:
6. Lisätietoja
Lisätietoja eri paperilla.
Verkkolomake (PDF)
Lomakkeen alkuun