Gegevens salarisadministratie
Formulier zo volledig mogelijk invullen aub
Nieuwe werknemer
Wijziging werknemer
Bedrijfsnaam/werkgever
Adres
Postcode en plaats
Loonheffing nummer
Is er een cao van toepassing Zo ja, welke
Aantal uren full time
werkweek
Sectorindeling
Werknemer
Naam medewerker en voorletters
Adres
Postcode en woonplaats
Geboortedatum
Geboortenaam
Nationaliteit
Bank- of gironummer
Arbeidsgehandicapt
Zo ja, gegevens opsturen
Met ingang van
Print FormPrint Form
Print Form
Print formulier
Print Form
Dienstverband
Datum in dienst
Datum uit dienst
Functieomschrijving
Arbeidsovereenkomst (kopie meesturen) Van
Tot
Full time/part time in procenten
Aantal uren per week
Aantal dagen per week
Belasting
Kopie identiteitsbewijs
BSN - Sofinummer
Loonheffingskorting toepassen
Altijd (kopie) loonbelastingverklaring meesturen
Salaris
Salaris per maand
Vakantiegeld (8% van brutosalaris)
Salaris per uur
Overwerk per uur
13e maand (gegarandeerd recht)
Pensioenen/spaarregelingen
Deelnemer in pensioenfonds/pensioenregeling
Bedrag werkgever per maand
Bedrag werknemer per maand
Aanvullende verzekeringen via de werkgever
Bedrag werkgever per maand
Bedrag werknemer per maand
Bedrag per maand
Vaste vergoedingen per maand
Onkosten Zo, ja bedrag
Reiskosten
Telefoonkosten
Andere vergoedingen/regelingen
Zo, ja bedrag
Zo, ja bedrag
Voor:
Voor:
Bedrag
Bedrag
Verstrekkingen door de werkgever
Computer/laptop
Mobiele telefoon
Overige:
Overige:
Auto van de zaak
Cataloguswaarde
Zakelijk gebruik
Zakelijk gebruik
Zakelijk gebruik
Zakelijk gebruik
Met ingang van
Privegebruik 0-500 km per jaar
Zo ja, verklaring geen privegebruik opsturen
Zo nodig opsturen
- kopie arbeidsovereenkomst
- loonbelastingverklaring of een kopie hiervan
- kopie identiteitsbewijs (paspoort/identiteitskaart/
toeristenkaart, geen rijbewijs
- verklaring geen privegebruik bij auto van de zaak
- gegevens arbeidsgehandicaptenstatus
opmerkingen
Gelieve dit formulier op te sturen per e-mail naar info@actium.nl of per fax naar Actium 0172-423499
Of per post naar Actium - Postbus 2214 - 2400 CE - Alphen aan den Rijn