Fullmakt
OVERFØRING AV MOBILNUMMER TIL ONECALL
Fullmakt gis til:
Fullmakten innebærer:
1. Det gis herved fullmakt til å overføre overnevnte mobilnummer fra nåværende operatør til OneCall.
2. Fullmakten innebærer et samtykke til at nåværende juridisk eier opphever sitt ansvar,
og at overnevnte mobilnummer overføres til bruker.
Ferdig utfylt skjema med signatur sendes til: kundeservice@onecall.no
eller per post til: OneCall, v/Delivery, Postboks 4444 Nydalen, 0403 Oslo
Jeg bekrefter overføring av mobilnummeret til OneCall, og er klar over at mine forpliktelser løper
til ny ansvarlig eier av mobilnummeret er funnet kredittverdig og overføringen er fullført.
Mobilnummer som overføres:
Navn / Firmanavn:
Fødselsdato / Org. nummer:
Navn/Firmanavn:
Fødselsdato/Org.nr:
Dato Sted Signatur (nåværende ansvarlig eier)
Opplysninger om juridisk eier hos nåværende operatør