Energieovernamedocument
02 588 57 14 Bel gratis voor hulp bij invullen
Gebruiksgegevens : elektriciteitsverbruik en gasverbruik
EAN aardgas:
EAN elektriciteit:
5 4
5 4
EAN elektriciteit - code van 18 cijfers, vermeld op uw energiefacturen
EAN aardgas - code van 18 cijfers, vermeld op uw energiefacturen
Meternummer:
Meterstand :
Handtekening van de vertrekkende klant
(handtekening voorafgegaan door de vermelding ‘Gelezen en
goedgekeurd’)
Handtekening van de overnemer
(handtekening voorafgegaan door de vermelding ‘Gelezen en
goedgekeurd’)
Dit Energieovernamedocument is ontwikkeld voor algemeen gebruik door: callmepower.be
Datum meteropname: ______ /______ /________
Huistype:
Appartement Huis
Straat (N
r.): _________________________
Informatie over de woning
Ander huistype: __________________
Postcode: _________
___ Plaats: __________________
Informatie vertrekkende klant Informatie overnemer
Naam: ____________
Tel: _____________ GSM: _____________
E-mailadres: _____________________________
Leverancier elektriciteit: _____________________ Leverancier aardgas: _____________________
Nieuw adres vertrekkende klant
Straat (Nr.): _____________________________
Postcode: ________
Bedrijfsnaam
(als pro): ______________________
Plaats: _______________
Ondernemingsnummer(als pro): ________________
Voornaam:___________
Energiecontract regelen? Bel 02 588 57 14 met de meterstanden bij de hand.
(m
aandag - vrijdag van 8:00-18:00 uur) - callmepower.be
Huurder Eigenaar
Gebruik van de energie als:
VLAANDEREN - BRUSSEL - WALLONIË
Enkelvoudige meter
Exclusief nachtmeter
Tweevoudige meter
Meternummer:
Meternummer:
Meternummer:
Meterstand:
Meterstand:
Meterstand
piek/dag:
Energiecontract regelen? Bel 02 588 57 14 met de meterstanden bij de hand.
(maandag - vrijdag van 8:00-18:00 uur) - callmepower.be
- Dit document moet worden ondertekend door de
twee partijen
- Di
t document is geen contract
bij een energieleverancier
Adres voor energierekeningen
Meterstand dal/nacht:
Naam: ____________
Tel: _____________ GSM: _____________
E-mailadres: _____________________________
Straat (
N
r.): _____________________________
Postcode: ________
Bedrijfsnaam
(als pro): ______________________
Plaats: _______________
Voornaam:___________
Huurder Eigenaar
Gebruik van de energie als:
Ondernemingsnummer
(als pro): ________________
Chrome Web Store
It looks like you haven't installed the Fill Chrome Extension Add to Chrome