NOT:
Ekteki oda kayıt beyannamesinin ikinci sayfasında yer alan
Faaliyet alanları (NACE sistemine uygun yazılması) ve Faaliyet alan
kodları (NACE sistemine uygun kodlanması) bölümlerinin 6 haneli
olarak doldurulması zorunludur.
Mesleklerin Gruplandırılması Rehberi (NACE)
TÜZEL KİŞİLER İÇİN ODA KAYIT BEYANNAMESİ
Sicil No. : .............................................
MERSİS Başvuru Talep No. :
İSTANBUL TİCARET ODASI'NA
Aşağıda yazılı bilgilerin gerçeğe uygun olduğunu beyanla 5174 sayılı Kanun ve ilgili yönetmelik hükümleri
dahilinde kaydımızın yapılmasını rica ederiz.
Odaya kaydedildiğimiz derece, NACE kodu ve
meslek grubu ile bu NACE kodu ve meslek grubuna
itirazın TOBB'ne yapılabileceği tarafımıza tebliğ
edilmiştir.
Kaşe ve İmza
Ad Soyad (Soldan Sağa)
1 - Ticaret Ünvanı (Açık Yazılmalı)
2 - İş Adresi
3 - Tüzel Kişinin
a) Sermayesi
(Rakam ve Yazı ile)
b) Şubeye ayrılan sermayesi
(Rakam ve Yazı ile)
4 - Faaliyet alanı (NACE Sistemine Uygun Yazılmalı)
5 - Faaliyet alan kodu (NACE Sistemine Uygun Kodlanmalı)
Faaliyet alanı
ORTAKLARIN
FOTOGRAFLARI
ILÇE
İş Yeri Telefonu
Faks No
Şirket GSM
Web Adresi
E-Posta Adresi
Sosyal Medya Hesapları:
Firmanın Oda Kaydı Genel Sekreter Onayı ile yapılmıştır.