Attest – fritagelse for test for COVID-19
Paentoplysninger
Personnummer:
Navn:
Adresse:
Evt. telefonnummer:
Instuon
Institutionsnavn:
Adresse:
EAN-nummer:
Undtagelse for krav om test for COVID-19
Patienten undtages for krav om test for COVID-19 Ja:
Er undtagelsen midlertidig? Ja: Nej:
Hvis ja, hvor lang tid gælder undtagelsen? Dato:
Lægens oplysninger
Navn:
Adresse:
Telefonnummer:
SE eller personnummer:
Dato: Underskri:
Attest
– fritagelse for test for COVID-19
click to sign
signature
click to edit