AΙΤΗΣΗ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ
(Στοιχεία νόμιμου Εκπροσώπου Εταιρείας ή
Πληρεξούσιου Δικηγόρου)
ΕΠΩΝΥΜΟ:
ΟΝΟΜΑ:
ΕΔΡΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ:
ΟΔΟΣ:
ΑΡΙΘΜΟΣ: Τ.Κ.:
ΤΗΛΕΦΩΝΟ:
Fax.:
Email:
ΑΦΜ:
ΘΕΜΑ:
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ:
Προς
Το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας
Παρακαλώ να εγγράψετε την Εταιρεία με την
επωνυμία:
και το διακριτικό τίτλο:
στο Βιβλίο Τεχνικών Επωνυμιών του ΤΕΕ.
Για το λόγο αυτό προσκομίζω:
1. Καταστατικό σύστασης και τροποποιήσεις
αυτού.
2. Βεβαίωση καταχώρησης της σύστασης της
Εταιρείας από υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
3. ΦΕΚ σύστασης (μόνο για Α.Ε. και Ε.Π.Ε.).
4. ΕΡΓΟΛΗΠΤΙΚΟ ή ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΟ ΠΤΥΧΙΟ
(εφόσον υπάρχει).
5. Πρόσφατη βεβαίωση μη οφειλών
(σε περίπτωση εγγραφής και σε άλλο
Επιμελητήριο).
6. Αίτηση Εγγραφής στις δωρεάν ηλεκτρονικές
υπηρεσίες του ΤΕΕ.
Η υποβολή της αίτησης γίνεται αυτοπροσώπως στο πρωτόκολλο του ΤΕΕ ή ταχυδρομικά (Νίκης 4, 10563 Αθήνα - 2ος όροφος), μέσω e-
mail (tee@central.tee.gr) ή μέσω fax (210 3221772).
ΣΥΓΚΑΤΑΘΕΣΗ
Με την υπογραφή της παρούσας αίτησης, δηλώνω ότι με πλήρη επίγνωση, βασιζόμενος στην ελεύθερη και ανεμπόδιστη απόφαση μου, συμφωνώ,
συναινώ και παρέχω τη ρητή συγκατάθεσή μου για την συλλογή, επεξεργασία και φύλαξη όλων των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, όπως αυτά
έχουν δηλωθεί στην αίτηση μου και στα επισυναπτόμενα δικαιολογητικά, από το ΤΕΕ για τους λόγους που αναφέρονται στην αίτηση αυτή, σύμφωνα με
τον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Δεδομένων ΕΕ 2016/679 και την εν ισχύ εθνική Νομοθεσία, όπως αυτά εκάστοτε τροποποιούνται.
Εγγραφή Εταιρείας στο Βιβλίο Τεχνικών
Επωνυμιών
Η Αιτούσα
click to sign
signature
click to edit
ΑΙΤΗΣΗ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΣΤΙΣ ΔΩΡΕΑΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΕΕ ΚΑΙ ΔΩΡΕΑΝ EMAIL
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ
ΕΠΩΝΥΜΙΑ
Α/Α ΕΓΓΡΑΦΗΣ
ΕΠΙΘΥΜΗΤΟ e-mail (myname@teemail.gr) από 3 έως 15 λατινικοί
χαρακτήρες και αριθμοί
To ΤΕΕ θα επικοινωνεί για θέματα σχετικά με τις παρεχόμενες
υπηρεσίες στο e-mail αυτό.
Παρακαλούμε να ελέγχετε τακτικά το email για νέα σχετικά με τις
παρεχόμενες υπηρεσίες.
Περισσότερες πληροφορίες για τον λογαριασμό email στην διεύθυνση
www.teemail.gr
ΟΔΟΣ / ΑΡΙΘΜΟΣ
ΚΙΝΗΤΟ ΤΗΛ.
ΤΗΛ. ΕΡΓΑΣΙΑΣ
E-mail
Πληροφορίες για την πρόσβαση στις δωρεάν ηλεκτρονικές υπηρεσίες του ΤΕΕ:
e-mail: accounting@tee.gr, τηλ.: 210 3291230
ΣΥΓΚΑΤΑΘΕΣΗ
Με την υπογραφή της παρούσας αίτησης, δηλώνω ότι με πλήρη επίγνωση, βασιζόμενος στην ελεύθερη και ανεμπόδιστη
απόφαση μου, συμφωνώ, συναινώ και παρέχω τη ρητή συγκατάθεσή μου για την συλλογή, επεξεργασία και φύλαξη
όλων των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, όπως αυτά έχουν δηλωθεί στην αίτηση μου και στα επισυναπτόμενα
δικαιολογητικά, από το ΤΕΕ για τους λόγους που αναφέρονται στην αίτηση αυτή, σύμφωνα με τον Γενικό Κανονισμό
Προστασίας Δεδομένων ΕΕ 2016/679 και την εν ισχύ εθνική Νομοθεσία, όπως αυτά εκάστοτε τροποποιούνται.
Ημερομηνία:
Ο Αιτών
click to sign
signature
click to edit